Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Khảo sát độ hài lòng với công việc

Trong tháng 4 và 5, năm 2019, ban lãnh đạo kết hợp với bộ phận Nhân sự tiến hành cuộc khảo sát về mức độ hài lòng với môi trường làm việc với sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên của công ty.
Cuộc khảo sát gồm hai bước:
     - Bước 1: Lấy ý kiến online: cán bộ nhân viên sẽ trả lời các câu hỏi có sẵn với đáp án mở (lựa chọn đáp án có sẵn, hoặc đưa ra ý kiến cá nhân)
     - Bước 2: Đại diện ban lãnh đạo và bộ phận Nhân sự tiến hành trao đổi trực tiếp (offline) với cán bộ nhân viên để thông tin, trao đổi và giải đáp các thắc mắc cũng như những vấn đề tồn đọng (nếu có) nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Khảo sát lấy ý kiến về môi trường làm việc là hoạt động thường niên của bộ phận nhân sự. Trong những năm trước, việc khảo sát đã giúp cho ban lãnh đạo có những thay đổi kịp thời, cũng như truyền tải những thông tin chính xác đến cán bộ nhân viên. Từ đó, nâng cao mức độ gắn bó của cán bộ với nhân viên với doanh nghiệp. 

 
tag

Chuyên mục liên quan