Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Hỗ trợ luyện tập sức khỏe cho nhân viên

Nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên, lãnh đạo công ty đồng ý hỗ trợ 100% chi phí cho mọi người tham gia luyện tập tại một trung tâm Gym gần văn phòng. Như vậy, ngoài việc tổ chức bếp ăn riêng tại công ty để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ban lãnh đạo rất chú trọng vào việc nâng cao sức khỏe và tinh thần cho tập thể nhân viên của Yotel.

Về thời gian luyện tập, cán bộ nhân viên có thể chủ động theo lịch sinh hoạt cá nhân. Công ty khuyến khích mọi người luyện tập theo nhóm để tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa mọi người.

Hiện nay, ngoài hoạt động luyện tập Gym, công ty còn hỗ trợ đội bóng sinh hoạt miễn phí hoạt toàn với tần suất từ 1-2 trận đấu/tuần.

 
tag

Chuyên mục liên quan