Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Khảo sát Môi trường làm việc

Nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc, trong tháng 5, bộ phận Nhân sự sẽ tiến hành lấy ý kiến của toàn bộ nhân viên của công ty. Trong năm 2018, nội dung khảo sát bao gồm các mục sau sau:

- Công việc bao gồm khối lượng công việc và cơ hội thăng tiến

- Đồng nghiệp bao gồm mối quan hệ tương tác giữa lãnh đạo vớinhân viên và giữa nhân viên với nhân viên.

- Lương và phúc lợi bao gồm chế độ lương, so sánh mặt bằnglương và phúc lợi

- Môi trường làm việc bao gồm cơ sở vật chất, hoạt động tập thể, bếp ăn tập thể


Dựa vào kết quả khảo sát, bộ phận Nhân sự sẽ lên phương án phát huy những mặt tốt và cải tiến những tồn đọng để trình lên ban lãnh đạo. Kết quả khảo sát và các biện pháp cải tiến sẽ được thông bao đến rộng rãi nhân viên toàn công ty.

Tùy thuộc vào tính cấp thiết mà một số nội dung khác, sẽ được bộ phận Nhân sự đưa vào kế hoạch khảo sát năm 2019.

 
tag

Chuyên mục liên quan