Tin tức

Thông tin về các hoạt động thường niên cũng như các sự kiện gắn liền với các dấu mốc quan trọng trọng của Yotel Corp.

Các sự kiện này đã và đang là một phần quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty, là những điểm nhấn quan trọng với sự đóng góp của các tập thể và cá nhân trong thành công của Yotel của ngày hôm nay và trong tương lai.

Sơ đồ phát triển cá nhân

Tại Yotel, hướng phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp luôn được rộng mở cho tất cả mọi người. Ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ tạo điều kiện cho mọi người được đào tạo và tự đào tạo để phát triển bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý.

Tùy thuộc vào khả năng và quan điểm của từng cá nhân mà cơ hội phát triển được chia theo các hướng sau:

     - Phát triển theo hướng quản lý

          (1) Thăng tiến trong bộ phận

          (2) Thăng tiến và chuyển qua bộ phận khác mới thành lập hoặc đang khuyết vị trí

          (3) Thăng tiến và chuyển qua công ty thành viên

     - Phát triển theo hướng chuyên môn

          (4) Thăng tiến theo hướng chuyên môn (hướng chuyên gia)

Với quan niệm sự phát triển của nhân viên sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, Yotel luôn đặt niềm tin ở những cá nhân năng động, nhiệt huyết, đam mê với nghề, và biết tự làm chủ tương lai của bản thân đi cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Làm việc tại "ngôi nhà" Yotel, mọi người luôn được hướng về phía trước để phát triển cá nhân, cả chuyên môn, quan hệ và thu nhập.

 
tag

Chuyên mục liên quan