Choose your language
Vietnamese
Scoring - Đánh giá điểm tín dụng người dùng

Scoring

Dịch vụ thực hiện phân tích, chấm điểm tín nhiệm khách hàng, hỗ trợ TCTD, ngân hàng trong việc đánh giá khách hàng trước khi đưa ra quyết định

Lead Generation

Lead Generation

Dịch vụ hỗ trợ các tổ chức tín dụng, ngân hàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng cách phân tích dữ liệu tương tác của thuê bao viễn thông